Priser privat 2019

Prisene gjelder fra 1. januar 2019 og er uendret fra året før.
Her finner du priser for 2018.

Alle priser inkluderer merverdiavgift på 25%.
Forbruksavgift på 19,79 øre/kWh og avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh er inkludert i Energiprisen.

Tariff

Fastbeløp
(kr/år)

Energi
(øre/kWh)

 NH0 Inntil 25 (16) A

 3 400

 72,71

 NH1 Inntil 63 (40) A  (den vanligste tariffen)

 4 790

 44,62

 NH2 Inntil 125 (80) A

 8 425

 44,62

   Vinter  Sommer

 NH1VS Inntil 63 (40) A

 4 790

 47,24

 44,19
 NH2VS Inntil 125 (80) A
 
 8 425  47,24  44,19
 

Strørrelsen på inntakssikringene dine bestemmer hvilken tariff du skal ha. 
Tall i () gjelder anlegg med 400 Volt forsyning.
Privatkunder kan velge en tariff med ulik pris i vinter- og sommersesongen, dersom det er ønskelig:
Vinter: oktober - mars. Sommer: april - september.

Plusskunder med solcelleanlegg
Energiledd for innmating fra solcelleanlegg: -3,5 øre/kWh eks.mva


Andre priser og gebyrer

Prisene er inkl. mva

Anleggsbidrag:
 be om tilbud. Mer info.
   
Stenging  kr. 750,-
Gjeninnkobling etter stegning
 kr. 750,-
* Anlegg som stenges innenfor en periode på 12 mnd.
belastes med nettleiens fastbeløp for hele perioden,
i tillegg til stenge- og åpnegebyret. 
 
   
Kopi av tidligere utstedt faktura
 kr. 50,-
   
Egenandel for kontroll av måler
(når kontroll viser at måler er korrekt)
 kr. 1.500,-

Endringer i strøminstallasjon

Skal du installere nye apparater og motorer som påvirker spenningskvaliteten, kan det medføre kostnader for deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss og få en vurdering før du kjøper og installerer slikt utstyr. I privatboliger er det særlig jordvarmepumper som kan påvirke spenningskvaliteten.
Vi kan utføre endringer og flytte inntak på forespørsel. Du vil få et pristilbud på slikt arbeid i forkant.