Priser næring 2020

Prisene gjelder redusert nettleie mars-mai 2020 
.
Her finner du priser for 2019.

For å bidra til bedre likviditet for bedrifter og privatpersoner under korona-pandemien reduserer NØK nettleien i perioden mars, april og mai 2020. Tall i () gjelder anlegg med 400 V forsyning.


Alle priser er ekslusive merverdiavgift.
Energiprisen inkluderer forbruksavgift på 16,13 øre.

Tariff Fastbeløp
(kr/år)
Energifondet
(kr/år)
Effektpris
(kr/kW/år)
Energi
(øre/kWh)
Energitariffer:  
 NT0 Inntil 25 (16) A  2 548  800  -  45,07
 NT1 Inntil 63 (40) A  3 349  800  -  29,33
 NT2 Inntil 125 (80) A  5 593  800  -  29,33
Spesialtariffer:        
 NT5 Inntil 125 (80) A  2 336  800   -  34,99
 NT6 Inntil 150 kW  11 440  800  -  65,54
 
Effekttariffer:       Vinter
okt-mars
Sommer
april-sept
 NE1 Inntil 150 kW  6 339  800  467 23,69  22,42
 NE2 Fra-til 150-300 kW  7 711  800  400  22,21  20,98
 NE3 Over 300 kW  10 658  800  354  21,23  19,86

- Tall i () gjelder anlegg med 400 V forsyning. 
- Effektkostnaden beregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste månedsmaksene. 
  
Månedsmakser i sommerperioden inngår kun med 40% av målt verdi.

- Reaktiv effekt: For anlegg med dårligere effektfaktor enn 0,9, forhøyes avlest energi og effekt med forholdet: 0,9/anleggets effektfaktor. Effektfaktoren måles ved en belastning mellom 75% og 100% av den maksimale belastningen.
- Spesialtariff NT5 benyttes for høytørke, vanningsanlegg etc. som tillegg til annen hovedleveranse. 
- Spesialtariff NT6 benyttes for anlegg med kort brukstid.

Fleksibelt forbruk
Fleksibelt forbruk tilbys til kunder med utkoblbare anlegg, og innebører at anlegget kobles ut når det oppstår kapasitetsbegrensninger i strømnettet. Fleksibelt forbruk erstatter tidligere kjelekrafttariffer. Følgende rabatter gis på ordinære effektpriser:

Utkobling innen: mars, april, mai  juni, juli, august  september, oktober, november  desember, januar, februar 
 24 timer   85%  100%   85%  ingen rabatt
 1,5 time*  85%  100%  85%   35%

- Effektkostnaden per år beregnes etter den måneden i året som gir høyest effektpris.
- Utkobling innen 1,5 timer tilbys kun til kunder med installert effekt over 200 kW.

Plusskunder med solcelleanlegg
Energiledd for innmating fra solcelleanlegg: -3,5 øre/kWh


ANDRE PRISER OG GEBYRER

Anleggsbidrag: 
 be om tilbud. Mer info.
   
Stenging:  kr. 600,-
Gjeninnkobling etter stegning: 
 kr. 600,-
Anlegg som stenges og gjeninnkobles innenfor en periode på 12 mnd. belastes med nettleiens fastbeløp for hele perioden, i tillegg til gebyr for stenging og gjeninnkobling.  
   
Kopi av utstedt faktura:
 kr. 40,-
Gebyr for papirfaktura:
 
 kr. 50,-
Egenandel for kontroll av måler 
(når kontroll viser at måler er korrekt)
 kr. 1.200,-

 

ENDRINGER I INSTALLASJON

Skal dere installere nye apparater og motorer som påvirker spenningskvaliteten, kan det medføre kostnader for dere. Vi anbefaler at dere tar kontakt med oss og få en vurdering før dere kjøper og installerer slikt utstyr.
Vi kan utføre endringer og flytte inntak på forespørsel. Dere vil få et pristilbud på slikt arbeid i forkant.