Priser næring 2020

Prisene gjelder 2020 

Her finner du priser for 2019

Prisene er inklusive forbruksavgift på 16,13 øre/kWh og eksklusive merverdiavgift.

Tariff Fastbeløp
(kr/år)
Energifondet
(kr/år)
Effektpris
(kr/kW/år)
Energi
(øre/kWh)
Energitariffer:  
 NT0 Inntil 25 (16) A  3 640  800  -  57,47
 NT1 Inntil 63 (40) A  4 784  800  -  34,99
 NT2 Inntil 125 (80) A  7 990  800  -   34,99
Spesialtariffer:        
 NT5 Inntil 125 (80) A  2 336  800   -  34,99
 NT6 Inntil 150 kW  11 440  800  -  65,54
 
Effekttariffer:      1 Vinter 2
okt-mars
Sommer 3
april-sept
 NE1 Inntil 150 kW  9 055  800  667  26,93  25,11
 NE2 Fra-til 150-300 kW  11 015  800  572  24,81  23,06
 NE3 Over 300 kW  15 255  800  505  23,41  21,46

Reaktiv effekt: For anlegg med dårlig effektfaktor forhøyes avlest energi og effekt. Se www.noknett.no for mer info.

Fleksibelt forbruk tilbys til kunder med utkoblbare anlegg, og innebører at anlegget kobles ut når det oppstår kapasitetsbegrensninger i strømnettet. Fleksibelt forbruk erstatter tidligere kjelekrafttariffer. Følgende rabatter gis på ordinære effektpriser:

1

Grunnlaget for å beregne effektkostnad vil være gjennomsnittet av de tre høyeste månedsmaksene. Månedsmakser gjennom sommeren inngår kun med 40% av målt verdi.

2

Oktober - mars

3

April - september

 
Andre priser og gebyrer (inkl. mva.)

Gebyrer
• Stenging: kr 750,-
• Gjeninnkobling etter stenging: kr 750,-
• Kopi av tidligere utstedt faktura: kr 50,-

Byggeskap
• Oppsetting og nedtaking: kr 2 500,-
• Leie av skap per mnd.: kr 360,-
• Nettleie iht. tariffene

Erstatning for langvarig strømbrudd
Blir strømmen borte mer enn 12 timer kan du be om kompensasjon:
fra 12 til 24 timer: kr 600,-
fra 24 til 48 timer: kr 1 400,-
fra 48 til 72 timer: kr 2 700,-
over 72 timer: tillegg på 1 300 kroner for hver påbegynte 24-timers periode
Du må sende skriftlig krav til oss innen rimelig tid.

Betingelser og avtaler
Vi benytter ”Standard tilknytningsvilkår” og ”Standard nettleiavtale”. Disse finner du på www.noknett.no


Fleksibelt forbruk
Utkobling innen: mars, april, mai  juni, juli, august  september, oktober, november  desember, januar, februar 
 24 timer   85%  100%   85%  ingen rabatt
 1,5 time*  85%  100%  85%   35%

- Effektkostnaden per år beregnes etter den måneden i året som gir høyest effektpris.
- Utkobling innen 1,5 timer tilbys kun til kunder med installert effekt over 200 kW.

Plusskunder med solcelleanlegg
Energiledd for innmating fra solcelleanlegg: -3,5 øre/kWh


ANDRE PRISER OG GEBYRER

Anleggsbidrag: 
 be om tilbud. Mer info.
   
Stenging:  kr. 600,-
Gjeninnkobling etter stegning: 
 kr. 600,-
Anlegg som stenges og gjeninnkobles innenfor en periode på 12 mnd. belastes med nettleiens fastbeløp for hele perioden, i tillegg til gebyr for stenging og gjeninnkobling.  
   
Kopi av utstedt faktura:
 kr. 40,-
Gebyr for papirfaktura:
 
 kr. 50,-
Egenandel for kontroll av måler 
(når kontroll viser at måler er korrekt)
 kr. 1.200,-

 

ENDRINGER I INSTALLASJON

Skal dere installere nye apparater og motorer som påvirker spenningskvaliteten, kan det medføre kostnader for dere. Vi anbefaler at dere tar kontakt med oss og få en vurdering før dere kjøper og installerer slikt utstyr.
Vi kan utføre endringer og flytte inntak på forespørsel. Dere vil få et pristilbud på slikt arbeid i forkant.