Linjerydding og linjestrekking i området Elvål - Bergset

Publisert: 04.02.2020 12:28

Fra og med nuke 6 og noen uker fram i tid vil det bli scooterkjøring, hogging av trær og strekking av linje langs høyspentlinjetraséen i ditt nærområde. Har du spørsmål til NØK knyttet til dette så ta kontakt på tlf 62 70 07 10. Mvh NØK Nett