Linjerydding Elvål mars-april 2019.

Publisert: 27.03.2019 10:39

I forbindelse med strekking av fiber på Elvål, vil det bli utført linjerydding langs NØK sine linjer.
Forventes utført f.o.m denne uken og utover i April.
Ved eventuelle spørsmål eller tilbakemeldinger kontakt ressurskoordinator på tlf 62782828.