Byggestrøm

 Byggestrøm/ provisorisk strømforsyning 

Info kunde: 

Dersom du skal bygge nytt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med NØK så tidlig som mulig for avklaring av strømforsyning. Vi anbefaler permanent tilkobling til strømnettet fra oppstart av byggingen. Da slipper du utgifter til leie av provisorisk strømuttak. Dette betinger at strømkabel graves ned før den tilkobles strømnettet.

Du må videre ta kontakt med installatør som vil hjelpe deg gjennom prosessen. 

Om det skal gjøres endringer ved ditt eksisterende strøminntak, må du ta kontakt med en installatør som vil hjelpe deg med dette. 

Info installatører: 

Midlertidig strømforsyning i en byggeprosess, både ved nytilknytning og endring av eksisterende strøminntak, skal fortrinnsvis skje ved etablering av tilknytningsskap etter NEK 399. 

Begge alternativene utløser vanlig meldingsbehandling.

Der hvor det av spesielle årsaker er behov for «byggestrømskap», vil NØK montere dette ved nærmeste tilkoblingspunkt, stolpe eller fordelingsskap. 

Info utbyggere/entreprenører: 

Utbygger tar kontakt med netteier for presentasjon av byggeplaner i tidlig fase. 

NØK legger ikke provisorisk kabel på bakken. 

tilknytningsskap for midlertidig strømforsyning (NEK 400:2018 - 400 – 7 – 704): 

Plomberingsregler som før.