PRODUSERE EGEN STRØM

Dersom du ønsker å produsere din egen strøm med solcelleanlegg, vindmølle eller lignende, og levere overskuddet inn på strømnettet, så må du inngå en avtale med ditt NØK Nett. Når du er knyttet til strømnettet og anlegget du installerer blir en del av ditt elektriske anlegg defineres du som en plusskunde, det vil si en som både selger og kjøper strøm. En plusskunde kan  maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet.
Er du plusskunde kan du selge overskuddsenergi til strømnettet når du produserer mer enn du forbruker. Har du perioder med lite eller ingen produksjon, kan du selvsagt kjøpe strøm som en ordinær kunde. Normalt vil årsproduksjon ikke overstige eget forbruk, men i enkelte perioder kan kunde ha overskuddsproduksjon som leveres inn på distribusjonsnettet.
En plusskunde kan ikke levere strøm til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

Dersom du ønsker å bli plusskunde og produsere din egen strøm, så må du merke deg dette:

Nettleie og inntekter


Plusskunder betaler ordinær nettleie for netto strømforbruk. Nettleien består av to ledd: et fastledd og et energiledd. Fasteleddet betales per målepunkt. I tillegg betaler du for selve strømforbruket fra valgt strømleverandør. Som plusskunde betaler du ikke nettleie for strøm du produserer og leverer inn til strømnettet. Du får betalt for overskuddsstrøm gjennom et negativt energiledd som nå utgjør 3,5 øre/kWh. Du må gjøre avtale med et strømselskap om betaling for overskuddsstrøm.

Du kan lese mer om hvilke rutiner og regler som installatør må forholde seg til her.