Bestilling av nettleieabonnement, bedrifter

Flytter bedriften inn i nye lokaler, må dere bestille nettleieabonnement fra oss, før vi kan levere strøm til dere.

Ved oppføring av nytt bygg, må det kobles til strømnettet. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig.

Skal dere si opp et nettleieabonnement fra oss der dere flytter fra, kan dere gjøre det her.

For alle nettleieabonnement gjelder Standard avtaler for nettleie og tilknytning.


Bestilling av nettleieabonnement, bedriftskunder:

(Felt market med * må fylles ut)
  (dd-mm-åååå)
(står på strømmåleren)
(leses av ved overtagelse)
(strømanleggets)
(strømanleggets)
(strømanleggets)
(fakturamottager)
(Gateadresse eller postboks)
(Kryss av)