Bestilling av nettleieabonnement, privatkunder

Har du kjøpt eller leid ny bolig eller hytte, må du bestille nettleieabonnement fra oss før vi kan levere strøm til deg.

Bygger du ny bolig, må du koble den til strømnettet.

Skal du si opp et nettleieabonnement fra oss der du flytter fra, kan du gjøre det her.

For alle nettleieabonnement gjelder Standard avtaler for nettleie og tilknytning.

Bestilling nettleieabonnement i privatbolig:

(Felt market med * må fylles ut)
 
(Dette står på strømmåleren)
(Avlesning ved overtagelse)
(Kryss av)

(Fakturamotager)
(Fakturamotager)
(Fakturamotager, dd-mm-åååå)
(Oppgi et telefonnummer vi kan nå deg på dagtid)
(gate eller postboks)
Velg lokasjon på kartet: