Kompensasjon for strømbrudd

Ved strømbrudd på 12 timer eller mer, kan du kreve kompensasjon:

Krav må meldes innen rimelig tid etter at normal forskyning ble gjenopprettet. Kompensasjon utbetales som et engangsbeløp til deg som sluttkunde, og ikke per målepunkt.

Les mer om ordningen på NVEs nettsider.


Søknadsskjema for kompensasjon ved strømbrudd over 12 timer.

  (Adresse til anlegget der strømbruddet skjedde)
(telefonnummer vi kan nå deg på dagtid)


(dd-mm-åååå)