Det lønner seg å være andelseier

Som andelseier får du redusert dine kostnader gjennom det årlige kjøpeutbyttet. Samtidig bidrar du tilbake til lokalsamfunnet gjennom den lokale verdiskapingen.

Alle som har en aktiv nettleieavtale med NØK Kraftlag kan bli andelseier. 23. mai 2014 ble det bestemt at du som har nettleieavtaler knyttet til hytte eller fritidsbolig hos oss også kan bli andelseier.

Kjøpeutbytte til andelseiere

Kjøpeutbyttet beregnes av din handel med NØK Kraftlag. Ditt kjøp fra NØK Kraftlag (nettleie og strøm), etter at offentlige avgifter er trukket fra. Har du flere abonnement hos oss mottar du kjøpeutbytte på alle.

Når du blir andelseier betaler du en engangssum på kr 500,- for 10 andeler á 50 kroner. Du mottar egen faktura for kjøpet. Kjøpeutbyttet har normalt utgjort 3% av ditt netto kjøp fra NØK Kraftlag.
 
Kjøpeutbyttet bestemmes årlig av årsmøtet i NØK og utbetales direkte til din konto i juni.

Her finner du vedtektene for andelslaget. 

Dersom du avslutter ditt andelseierskap tilbakeføres engangssummen på kr 500,- direkte til din konto.

Slik blir du andelseier


(Felt market med * må fylles ut)

 Jeg ønsker å bli andelseier.
  (Dette finner du på faktura)
(Eller bedriftens navn)
(Organisasjonsnummer for bedrifter)