Jordfeil

Når jordfeilbryteren har løst ut er det stor sannsynlighet for at jordfeilen er i din installasjon. Moderne jorfeilvarslere er retningsbestemt, og løser ikke ut ut på feil utenfor egen installasjon. Har du derimot en eldre utgave kan denne slå ut på jordfeil hos dine naboer eller i NØK´s nett.

For å lokalisere jordfeil kan du følge prosedyren som beskrevet "strømmen er borte". Ta eventuelt kontakt med installatør.

Dersom du ikke finner jordfeil i egen installasjon, og du har et jordfeilvarsel som ikke er retningsbestemt, kontakt NØK Kraftlag, vi vil da utføre målinger for å lokalisere eksakt hvor feilen er.

Hva er jordfeil
Feil på elektrisk anlegg kan føre til at det oppstår jordfeil. Jordfeil får vi når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete og utsatte anleggsdeler, eller direkte i kontakt med jordleder.

Hvor oppstår jordfeil
Jordfeil forekommer i hele din elektriske installasjon. Eksempler på hvor jordfeil kan oppstå er i varmtvannsbereder, vaskemaskin, varmekabler eller spikergjennomslag gjennom ledninger. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoplet samme transformatorstasjon.

Hva kan skje hvis jordfeil ikke blir rettet?
Jordfeil kan føre til brann og/eller helsefarlig strømstøt. Det er farligst i våtrom og utendørs, fordi det er her elektriske strømmer kan finne en lett forbindelse via en våt menneskekropp til jord. Dersom en får "støt" som oppleves som alvorlig bør lege kontaktes.