Strømmen er borte

Når strømmen er borte kan dette skyldes feil i forsyningsnettet til NØK eller feil i din egen installasjon.  Hvis naboen ikke har strøm er det feil i forsyningsnettet. Ring feilmeldingen 800 55 260.

Hvis strømmen bare er borte hos deg bør følgende sjekkes før du ringer oss:
Hvis jordfeilbryter har løst ut har du sannsynligvis en feil i din installasjon. Ved å følge prosedyren under kan du finne hvilken kurs det er feil på: