Bygge nytt

Når du bygger nytt hus, hytte eller næringsbygg og du trenger strøm, må du koble anlegget til strømnettet. Du betaler anleggsbidrag for dette. Les mer om anleggsbidrag her

Ta kontakt med elektroinstallatør

Strøminstallasjonen i bygg må utføres av en godkjent elektroinstallatør. Vi anbefaler at du engasjerer en installatør så tidlig som mulig. Når du og din installatør har planlagt installasjonen sender han oss en forhåndsmelding med informasjonen vi trenger for å sende deg et tilbud med pris og betingelser.

Hva koster strømtilknytning?

Dersom du vurderer å legge inn strøm på hytta eller til annen type installasjon, kan vi gi deg et kostnadsoverslag på dette. Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg et overslag.
 


(dd-mm-åååå)
(ditt navn/navn på byggherre)
(adressen til byggherre)
(telefonnummer vi kan nå byggherre på dagtid)
(gateadresse eller gards- og bruksnummer. Merk gjerne også av plassering på kartet under)
Velg lokasjon på kartet: