Spenningskvalitet

NØK skal i hovedsak levere 230V/400V, pluss / minus 10% til sine kunder. I tilegg kommer en del andre parametre som frekvens, spenningssprang osv.

NVE, Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen har fastsatt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Forskriften ble gjort gjeldene fra den 01.01.2005 og gir mer utdypende bestemmelser om hvilken kvalitet det skal være på den spenningen som netteier skal levere til sine kunder.

Er du i tvil om at kvaliteten på spenningen er i henhold til disse forskriftene så kan du ta kontakt med oss, og vi vil sørge for at spenningskvaliteten blir målt.

Skal du klage på spenningskvaliteten, kan du benytte dette skjemaet.