Smart strøm

Ved utgangen av 2017 har nesten alle (98%) kunder i Nord-Østerdal en automatisk avlest måler (Smart strøm).
Den største fordelen for deg er at du slipper å levere manuell avlesning.


Omlegging til Smart strøm

Vi er nå i første fase hvor vi oppgraderer alle nettstasjoner og bytter til Smart strøm-målere hos alle nettabonnenter.

I andre fase, når hele nettet er ferdig utbygd vil vi gå i gang med Smart strøm og avlesning time for time

Fordeler med Smart strøm

Smart strøm gir deg som kunde bedre styring med forbruket ditt slik at vi kan bruke energi mer effektiv.

Ditt forbruk hentes automatisk inn uten at du trenger å lese av måleren. Fakturering av forbruket blir mer nøyaktig, og du skal kunne kjøpe strøm basert på eksakte målinger time for time dersom du ønsker det.

Smartere strømmålere skal bedre forsyningssikkerheten, fordi kundene får mulighet til å justere strømforbruket i takt med prissvingningene i markedet. Det igjen skal føre til et mer fleksibelt strømforbruk, som igjen skal gi bedre utnyttelse av kraftsystemet.

Effektivt energibruk kan bidra til redusert bruk av fossile energikilder. Elektrisitet er CO2-frie energibærere vi har god tilgang til, og strøm vil være en del av fremtidens klimavennlige energiløsning.

Her finner du mer informasjon om Smart strøm:
Bakgrunn om Smart strøm, Energi Norge
Spørsmål og svar, Energi Norge
Nettselskapenes planer for automatisk måleutstyr, NVE