Nettområde

Vårt strømnett dekker kommunene i Nord-Østerdal: Os, Tolga, Tynset unntatt Kvikne, Alvdal, Folldal, Rendalen og en liten del av Stor-Elvdal.
Kartet gir en oversikt over hvilke kommuner og områder vi har nett:

 

Kartet viser NØK Netts luftledninger (i rødt) i Nord-Østerdalen. Kartet er noe forenklet og viser kun hovedstrekk. Ledningene er plassert som illustrasjon og eksakt plassering kan avvike.