Linjerydding

Publisert: 11.01.2019 09:44

Det vi i perioden januar - mars 2019 foregå linjerydding langs disse linjene:
Lavspentlinjer: 6620 Nyberget, Rendalen Kommune og 1105 Sætersgård, Tolga Kommune
Høyspentlinje ved Klokkarvangen - Kjurrudalen i Os Kommune