Linjerydding Unset, Finstad, Unsetbrenna 2018/19

Publisert: 28.11.2018 10:23

Det vil pågå skogsrydding langs våre lavspentlinjer gjennom vinteren 2018/2019 i området Unset, Unsetbrenna og Finstad. Alle abonnenter/grunneiere skal være varslet.