Planlagt strømstans Hodalen 25.04.18

Publisert: 24.04.2018 07:45

Trafo 1110 Ryalen - onsdag 25.04.18 fra kl 1000 til ca kl 1400 pga arbeid i nettet