Tilknytningsavgift og anleggsbidrag

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift er en engangskostnad du betaler når du skal knytte ett nybygg eller nytt anlegg til strømnettet for første gang. I de fleste byggefelt er strømnettet klargjort for tilkobling. Da betaler du normalt kun tilknytningsavgiften. Avgiften tilsvarer minimumsbeløpet for å koble seg til nettet. Her finner du gjeldende pris for tilknytning.

Anleggsbidrag betaler du når tilkoblingen vil koste mer enn minimumsbeløpet, for eksempel:
når du bygger i et område der det ikke er strømnett
eller når du trenger å endre eller utvide anlegget ditt

Anleggsbidrag

Anleggsbidraget er også en engangsavgift. Vil du lese mer om hvordan anleggsbidraget er beregnet, kan du se forskriftene fra Norges vassdrags- og energiverk.

Kontakt oss hvis du skal bygge eller endre anlegget ditt. Vi sender deg et tilbud på hva dette vil koste. Du kan også bruke skjemaet du finner her.