Spørsmål og svar om Smart strøm

Smart strøm betegner en ny teknologi for digitalisering av strømmåling. Innen utgangen av 2018 skal alle landets strømkunder ha Smart strøm-målere i hjemmene sine.

Hva ligger i begrepet Smart strøm?

Den nye teknologien er smart fordi den gir store fordeler både for kunder, samfunn og klima – derfor kaller vi det Smart strøm. Vi legger tre betydninger i begrepet Smart strøm:

- det går en strøm av informasjon både til og fra de nye målerne
- målerne gjør det enklere for oss å bruke strømmen smartere enn før
- strøm er smart for klimaet fordi det er en av få utslippsfrie energibærer

Hva vil Smart strøm gi oss som vi ikke har i dag?

Det gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Digital teknologi gir absolutt sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Smart strøm gir fordeler både for kundene og kraftsystemet, og er dessuten miljøvennlig teknologi.

Hvordan kan strømkunden selv styre forbruket?

Du vil kunne følge strømprisene fra time til time. I timer med høye priser kan du for eksempel flytte klesvasken til en annen tid på døgnet. Du kan også få systemer som automatisk senker temperaturen én grad i huset eller skrur av varmtvannsberederen et par timer hvis prisene blir høye.

Hvilke fordeler gir dette for kraftsystemet?

Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene prisene er høyest, reduserer de også belastningen på systemet – slik at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene samtidig som kraftsystemet blir mer robust mot forbrukstoppene.

Når kommer Smart strøm?

Innen utgangen av 2015 skal 80 prosent av landet strømkunder få nye digitale strømmålere. Ett år senere skal hele Norge være digitalisert. NØK har planlagt å være ferdig innen 2015.

Hvor mange strømmålere skal byttes?

Vi har 2,2 millioner privathusholdninger i Norge. I tillegg kommer bedrifter, institusjoner og hytter. I NØKs nettormråde skal det byttes ca 6000 målere.

Hva koster det å ta i bruk Smart strøm - og hvem skal betale?

Omleggingen gir en ekstrakostnad på godt under 1 øre per kilowattime, eller mellom 100 og 200 kroner ekstra i året, for deg som strømkunde. Kostnaden vil variere mellom distriktene, men grovt sett vil det koste et par tusen kroner per kunde. Dette betales over nettleien, og fordeles over flere år. Den totale investeringen er fem til seks milliarder kroner for hele Norge.