Priser privat

Nettleiepriser fra 1. januar 2014, privatkunder

(Priser for 2013 finner du her)

Prisene inkluderer:
- Forbruksavgift på 12,39 øre/kWh
- Avgift til Energifondet på 1,0 øre/kWh
- Merverdiavgfit på 25%

Tariff

Fastbeløp
 
(kr/år)

Energi
(øre/kWh)

 NH0 Inntil 25 (16) A

 3 170

 66,0

 NH1 Inntil 63 (40) A  (den vanligste tariffen)

 4 500

 39,0

 NH2 Inntil 125 (80) A

 7 900

 39,0

   Vinter  Sommer

 NH1VS Inntil 63 (40) A

 4 500

 39,5

 38
 NH2VS Inntil 125 (80) A  7 900  39,5  38

Strørrelsen på inntakssikringene dine bestemmer hvilken tariff du skal betale. For en enebolig er den vanligste sikringsstørrelsen 63 ampere.
Tall i () gjelder anlegg med 400 Volt forsyning.
For hytter og fritidsboliger gjelder tariffene som slutter på F.
Privatkunder kan velge en tariff med ulik pris i vinter- og sommersesongen, dersom det er ønskelig:
  Vinter: oktober - mars. Sommer: april - september.


Middelpriser i øre/kWh når fastbeløpet er tatt med:

Tariff

Årsforbruk i kWh

5 000

10 000

20 000

30 000

50 000

 NH0

 NH1

 NH2

 129,40

 129,00

 197,00

 97,70

 84,00

 118,00

 81,85

 61,50 

 78,50

 76,57

 54,00

 65,33

 72,34 

 48,00

 54,80

 


Andre priser og gebyrer

Priser inklusive 25% merverdiavgift

Tilknytningsavgift, ved standard tilknytning:  
 kr. 4.000,- inkl.mva. 
Anleggsbidrag, ved tilkobling utover standard tilknytning:
 be om tilbud. Mer info.
   
Stenging  kr. 600,- inkl. mva.
Gjeninnkobling etter stegning
 kr. 600,- inkl. mva.
* Anlegg som stenges innenfor en periode på 12 mnd.
belastes med nettleiens fastbeløp for hele perioden,
i tillegg til stenge- og åpnegebyret. 
 
   
Kopi av tidligere utstedt faktura
 kr. 30,- inkl. mva.
   
Egenandel for kontroll av måler
(når kontroll viser at måler er korrekt)
 kr. 1.200,- inkl. mva.

Endringer i strøminstallasjon

Skal du installere nye apparater og motorer som påvirker spenningskvaliteten, kan det medføre kostnader for deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss og få en vurdering før du kjøper og installerer slikt utstyr. I privatboliger er det særlig jordvarmepumper som kan påvirke spenningskvaliteten.
Vi kan utføre endringer og flytte inntak på forespørsel. Du vil få et pristilbud på slikt arbeid i forkant.